Accijnsvrijstelling Accijnsvrijstelling

Accijnsvrijstelling

Land en tuinbouw

Wilt U voortaan nog kunnen genieten van een vrijstelling accijnzen via het systeem van contingenten, dan moet U zich laten registreren bij douane en accijnzen.

Volgens de wet van 09 november 2005 moeten de personen actief in landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden beschikken over een vergunning energieproducten en elektriciteit. Zonder deze vergunning zal de accijns niet kunnen gerecupereerd worden. Noteer dat de aanvraag uiterlijk tegen 09/01/2006 moet ingediend zijn. Vanaf 1/01/2006 mag er geen enkele levering gedaan worden aan de hand van het oude contingentnummer, maar enkel op basis van de nieuwe vergunning. U dient voor de levering een kopie hiervan aan ons te bezorgen. Wacht dus niet: het is vijf voor twaalf om een vergunning aan te vragen!

De aanvraag moet opgestuurd worden naar Uw gewestelijke accijnskantoor. Nadien ontvangt U een vergunning. Fax hiervan een kopie door naar ons NV Gabriëls & Co Faxnummer 053/77 82 96. Zo kunnen wij U met vrijstelling van accijnzen blijven bevoorraden.

Hoe een vergunning aanvragen

Men moet het standaardformulier in bijlage invullen en opsturen naar douane en accijnzen. Het formulier kunt U ook elektronisch vinden op de website van het ministerie:

www.finform.fgov.be onder het thema accijnzen, energie producten en elektriciteit.

Hoe invullen

 • vul naam, adres, telefoon, fax, ondernemingsnummer in
 • aard aanvraag = nieuwe vergunning
 • aard activiteit = eindgebruiker
 • vul adres van eindgebruiker in
  • productcode voor gasolie verwarming vrijst. Acc. = 7906
  • productcode voor petroleum/kerosine vrijst. Acc. = 7905
  • productcode voor gasolie extra vrijst. Acc. = 7907
  • productcode voor zware stookolie vrijst. Acc. = 7908
  • productcode voor vloeibaar petroleumgas vrijst. Acc. = 7909
  • productcode voor kolen, cokes en bruinkool vrijst. Acc. = 7911
  • productcode voor professionele diesel (>= 7,5 ton) = 22
 • het geschat volume op jaarbasis
 • vul adres van boekhouding in
 • handtekening en hoedanigheid van de vertegenwoordiger

Stuur dit alles zo snel mogelijk naar gewestelijke directie van douane en accijnzen.

Voor Oost en West Vlaanderen

Gewestelijke directie van Gent, RAC Ter Plaeten, Sint-Lievenslaan 27 te 9000 Gent, 09-268 67 00

Voor Brabant

Gewestelijke directie van Brussel, Zuidlaan 33 te 1000 Brussel, 02-508 55 11

Voor Antwerpen

Gewestelijk directie van Antwerpen, Kattendijkdok Oostkaai 22 te 2000 Antwerpen, 03-229 22 22.

Let op! Wij leveranciers moeten voortaan een heel uitgebreide lijst met factuur en leveringsbons aan de overheid bezorgen ter controle. De overheid zal deze gebruiken om controles uit te voeren.

Wij hopen U hiermee van dienst te zijn,

met vriendelijke groeten, N.V. Gabriëls & C°

Reclamebureau T&T