1932

In 1932 startte Maurice GABRIELS een kleinhandel in oliën en vetten, waarin hij werd bijgestaan door zijn echtgenote die het administratieve gedeelte voor haar rekening nam. De voornaamste afnemers waren toen de landbouwers en ambachtelijke bedrijven uit de streek. De producten werden per bestelwagen vanuit Antwerpen naar Mere gebracht, vanwaar ze verder werden gedistribueerd, voornamelijk in de regio's Aalst en Oudenaarde.  Het productengamma werd vervolgens uitgebreid met benzine en diesel.

1950

Vanaf 1950 begon men de stookolie ook te gebruiken voor verwarming. Hierdoor nam het cliënteel snel toe. Op dat ogenblik was de doorbraak van klein- naar groothandel een feit. Er werd een opslagplaats gebouwd in Mere met een capaciteit van 2.500.000 liter.

1970

In 1970 ging de eenmanszaak van Maurice GABRIELS over in een naamloze vennootschap. Op het Industrieterrein van Hofstade - Aalst, langsheen de Dender, werd in 1972 een nieuwe opslagplaats in gebruik genomen. Zodoende werd de aanvoer per schip mogelijk.

1981

Doordat de kantoren in Mere te klein waren geworden en om het depot en de burelen te verenigen, verhuisde het bedrijf in 1981 naar Hofstade. In Mere bleef er enkel nog een succesvol tankstation over. Op dat ogenblik beschikte de onderneming reeds over 8 tankwagens en 13 werknemers. In 1990 werd er een garage voor de vrachtwagens bijgebouwd.

 

1992

In de jaren '90 is de NV Gabriels & C° zich verder gaan toeleggen op de markt van de benzinestations waarbij de eigen tankkaart - op de markt gebracht in 1992 - een belangrijke rol is gaan spelen.

2020

In 2020 werd de groep Power-Oil uit Wevelgem overgenomen door Gabriëls, vanaf nu heeft het bedrijf 2 vestigingen, zowel in Hofstade als in Wevelgem.

 

Anno 2021

Anno 2021 houdt de Groep Gabriëls-Power zich voornamelijk bezig met de uitbating een eigen netwerk van meer dan 140 tankstations, waarvan er enkele zijn uitgerust met een self-carwash.

Daarnaast blijft ook de distributie van huisbrandolie, benzine, diesel, oliën en vetten een belangrijk onderdeel van de dagelijkse activiteiten. Om dit te verwezenlijken wordt er gebruik gemaakt van een wagenpark van 24 tankwagens, 1 olie-vrachtwagen, een AdBLue-vrachtwagen, een vrachtschip, 60 medewerkers en een depot met een capaciteit van 9.000.000 liter.

Tot slot bestaat er tussen de NV Gabriels & C° en een 30-tal tankstations een samenwerkingsakkoord, waarbij Gabriels de bevoorrading verzekert aan deze tankstations. NV Gabriels & C° levert eveneens brandstoffen aan collega-brandstofhandelaars die over geen eigen stockageruimte beschikken.