Gabriëls beschikt over een netwerk van meer dan 180 tankstations in Vlaanderen en Wallonië. Daar zijn een 20-tal stations bij met een self-carwash. De bevoorrading verzorgt het met een eigen vloot van zo’n 15 tankopleggers. Gabriëls heeft voorts nog een verkoopsafdeling voor smeermiddelen en AdBlue. Een team van 45 medewerkers leidt alles in goede banen.

Om gepast te kunnen blijven inspelen op nieuwe uitdagingen en verder te groeien, gaat Gabriëls all the way voor de beste producten en een service tegen de beste prijs. Zo biedt het ondernemingen tankkaarten en laadpassen aan, evenals oplossingen voor het betalen van kilometerheffingen voor vrachtwagens. Daarnaast zet Gabriëls volop in op de bouw van een netwerk van ultrasnelle laadstations voor elektrische voertuigen in Vlaanderen. De gratis laadpas die het hiervoor uitgeeft is geschikt voor gebruik in de Benelux en heel Europa. Gabriëls helpt ten slotte ook bedrijven bij het installeren en beheren van hun eigen laadpalen.

 

1932

In 1932 startte Maurice GABRIELS een kleinhandel in oliën en vetten, waarin hij werd bijgestaan door zijn echtgenote die het administratieve gedeelte voor haar rekening nam. De voornaamste afnemers waren toen de landbouwers en ambachtelijke bedrijven uit de streek. De producten werden per bestelwagen vanuit Antwerpen naar Mere gebracht, vanwaar ze verder werden gedistribueerd, voornamelijk in de regio's Aalst en Oudenaarde.  Het productengamma werd vervolgens uitgebreid met benzine en diesel.

1950

Vanaf 1950 begon men de stookolie ook te gebruiken voor verwarming. Hierdoor nam het cliënteel snel toe. Op dat ogenblik was de doorbraak van klein- naar groothandel een feit. Er werd een opslagplaats gebouwd in Mere met een capaciteit van 2.500.000 liter.

1970

In 1970 ging de eenmanszaak van Maurice GABRIELS over in een naamloze vennootschap. Op het Industrieterrein van Hofstade - Aalst, langsheen de Dender, werd in 1972 een nieuwe opslagplaats in gebruik genomen. Zodoende werd de aanvoer per schip mogelijk.

1981

Doordat de kantoren in Mere te klein waren geworden en om het depot en de burelen te verenigen, verhuisde het bedrijf in 1981 naar Hofstade. In Mere bleef er enkel nog een succesvol tankstation over. Op dat ogenblik beschikte de onderneming reeds over 8 tankwagens en 13 werknemers. In 1990 werd er een garage voor de vrachtwagens bijgebouwd.

 

1992

In de jaren '90 is de NV Gabriels & C° zich verder gaan toeleggen op de markt van de benzinestations waarbij de eigen tankkaart - op de markt gebracht in 1992 - een belangrijke rol is gaan spelen.

2020

In 2020 werd de groep Power-Oil uit Wevelgem overgenomen door Gabriëls, vanaf nu heeft het bedrijf 2 vestigingen, zowel in Hofstade als in Wevelgem.
Hierdoor hebben we met Gabriels ons netwerk kunnen uitbreiden naar 180 stations en worden we steeds een belangrijkere speler in de markt. 

 

2022

Bij Gabriëls-Power vonden we in Comfort Energy, een van de grootste mazoutleveranciers in België en Luxemburg, de perfecte match om onze toekomststrategie uit te rollen. Door deze samenwerking gaat onze mazoutdivisie over naar Comfort Energy.

2023

2023 houdt de Groep Gabriëls-Power zich voornamelijk bezig met de uitbating een eigen netwerk van meer dan 180 tankstations, waarvan er enkele zijn uitgerust met een self-carwash.

Daarnaast blijft ook de distributie van benzine, diesel, oliën en vetten een belangrijk onderdeel van de dagelijkse activiteiten. Om dit te verwezenlijken wordt er gebruik gemaakt van een wagenpark van 15 tankwagens, 1 olie-vrachtwagen, een AdBLue-vrachtwagen en team van 45 medewerkers.

Tot slot bestaat er tussen de NV Gabriels & C° en een 30-tal tankstations een samenwerkingsakkoord, waarbij Gabriels de bevoorrading verzekert aan deze tankstations. NV Gabriels & C° levert eveneens brandstoffen aan collega-brandstofhandelaars die over geen eigen stockageruimte beschikken.

2023

Bij Gabriëls-Power vonden we in Van Raak Chemicals en Ardeca de perfecte match om onze toekomststrategie uit te rollen. Van Raak is uitgegroeid tot een grote speler op de Belgische markt en is zelf producent van Adblue. Wij zijn van oordeel dat Van Raak Chemicals u in de toekomst beter zal kunnen ondersteunen. Onze afdeling Q8 smeermiddelen dragen we over aan de firma Ardeca uit Vichte.
Adblue blijven we aanbieden aan de pomp.

2023

In 2023 zetten we verder in op ons specialiseren, we willen een belangrijke mobiliteitsspeler blijven en zetten volop in op de toekomst.
Naast de klassieke tankstations en tankkaarten die we verder blijven uitbreiden bieden we oplossingen aangaande laden en bijhorende laadpassen alsook andere mobiliteit gerelateerde zaken als kilometerheffing. AdBlue blijven we aanbieden aan de pomp.

Gabriëls beschikt over meer dan 180 benzinestations doorheen Vlaanderen en Wallonië, naast onze onbemande stations hebben we ook een aantal stations met carwash en/of shop.

Zo gaan wij bij Gabriëls steeds nieuwe uitdagingen aan en groeien we verder, zodat we u de beste producten en service aan de beste prijs kunnen blijven bieden. Wij profileren ons op de markt met de plaatsing van elektrische laadpalen doorheen Vlaanderen. 
De gratis laadpas is geschikt voor gebruik in de Benelux en heel Europa. Gabriëls helpt ten slotte ook bedrijven bij het installeren en beheren van hun eigen laadpalen.

Zo willen wij samen de eerste stappen zetten naar de toekomst!